Skip to content

Din ergonomi – vårt fokus!

Våra produkter och tjänster medför bättre hälsa och förebygger besvär som uppkommer pga fysisk inaktivitet. God ergonomi bidrar till ökad syresättning i hjärnan och ökad cirkulation vilket leder till ökad produktivitet.

Kontakta oss, vi hjälper dig hitta rätt

Lars-Henrik Pamp
Ergonomirådgivare
Olle Söderlind
Ergonom / Leg sjukgymnast

Aktuellt

Vi hjälper dig öka din ekonomi genom god ergonomi.

God ergonomi bidrar till ökade intäkter genom ökad produktivitet

God ergonomi bidrar till minskade kostnader genom hälsosamma medarbetare

God ergonomi bidrar till en gladare och mindre frustrerade kollegor